Çağdaş, bilimsel, güncel, etik ve Yasal mevzuatlara uygun hizmet sunmak,
 
Müşteri odaklı bir yaklaşımın üst yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak. Bu çerçevede müşterilerimizin her türlü talep ve şikayetlerini en üst düzeyde ve öncelikle ele almak. Oluşan talepleri karşılamak ve haklı şikayetleri ivedilikle çözmek. Şikayete konu olan uygulamaları iyileştirmek.
 
Hizmetlerimizi sürekli ölçerek ve analiz ederek, müşteri memnuniyetini sağlamak,
 
Ürünlerimizi zamanında teslim etmek,
 
İnsan sağlığına duyarlı malzeme kullanmak,
 
Çevrenin korunması konusunda sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak her türlü çevresel kirletmeyi ve atıklarımızı azaltmak,
 
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 
Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini tehdit eden tüm risklerin ve kazaların azaltılması için planlı ve sistematik faaliyetler yapmak,
 
Çalışanlarımızı eğitmek, sürekli gelişmek,
 
Performans değerlendirmeyi esas alan bir tanıma ve takdir etme sistemi kurmak,
 
En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak; etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamaktır.